El temps: com l'invertim i el gaudimL'Escultura pertany a una de les sèries de rellotges fosos que van ser creades per Dalí per simbolitzar el pas del temps. El rellotge, que es fon al voltant d'un tronc d'arbre, llueix sobre d'una corona, que segons l'artista representa el domini del temps sobre la humanitat.


Escultura situada al carrer Meritxell d'Andorra.El temps és un dels béns més preuats , per mi sempre ha estat molt important, però com he parlat en altres blogs tendeixo ha dedicar més temps del compte a la vida professional, adondant-me que aquesta no és la millor opció, i provocant una reducció de la productivitat, millora...


Dues de les millors recomanacions per aprofitar bé el temps:


1.- Inverteix temps en relacions fortes

Les relacions amb persones valuoses no es consoliden de la nit al dia, requereixen de la teva inversió de temps per créixer oferint valor en aquesta relació. És una de les millors inversions que pots fer.

2.- Inverteix temps en la teva recuperació La productivitat i la creativitat es funden en el descans. Inverteix el temps necessari en recuperar-te. Dorm el suficient i practica aficions i activitats d'oci que t'alimentin físicament i intel·lectualment.


A la vida tots tenim diferents habilitats, eines i recursos per aconseguir els nostres objectius, i en aquest punt no tots comencem des del mateix punt. Ara bé, això defineix les nostres possibilitats de desenvolupament i èxit en tot el que fem, però és molt important tenir en compte que tots tenim la mateixa quantitat del recurs més important que podem tenir: el temps. Tots tenim les mateixes 24 hores al dia, la diferència és com invertim el temps.


El temps és l'únic recurs que, ben invertit, pot transformar-se en qualsevol altra cosa que vulguis: coneixement, experiències ... Per descomptat, no és una transacció immediata, generalment quan inverteixes temps la recompensa arriba en el futur. És per això que a moltes persones ens costa valorar-lo i donar-li la importància que té.


Si preguntem, tothom diu que valora molt el seu temps, però si analitzes el seu dia a dia, ens adonem que no és així. Hores veient mala televisió, temps perdut en males companyies, fins i tot temps fent una feina que no et satisfà. No és per falta de bones intencions, és una qüestió d'enfocament i mentalitat.


Si vols invertir el teu temps per tenir més guanys, el millor que pots fer és desenvolupar bons hàbits, costums que et permetin viure millor i aprofitar al màxim cada minut que tens.


Continuarem


Co-funder

104 views2 comments

Recent Posts

See All